Location Map
Takoyaki Empire!
189 days ago - Prontera 152, 162 - $Alch$
x2500Takoyaki22,000z

Recent SearchesView More »
12 minutes ago archdam
1 hour ago pole axe
1 hour ago archdam
1 hour ago archdam
1 hour ago archdam
1 hour ago crimson katar
2 hours ago crimson katar
2 hours ago unripe apple
2 hours ago baroness
2 hours ago crimson katar
15 days agoVerlie: S> +9 Magical Earring Shadow 250m!!! PM Doluhs
9 days agoKhadijah: Gladius
6 days agoNiko: S> Aesprika 
6 days agoNiko: .
5 days agoSibyl: green ale
4 days agoArlan: archer
7 hours agoClay: TANGA
Post