Location Map
O,O
96 days ago - Prontera 107, 71 - Pota Oir
x1Recovery Light [1]7,000,000z
x1Vecer Axe [2]5,000,000z
x1Falken Blitz [2]5,000,000z
x1Ruber [1]5,000,000z
x1Ruber [1]5,000,000z
x1Ruber [1]5,000,000z
x1Ruber [1]5,000,000z
x1Ruber [1]5,000,000z
x1+9 Double Kingbird Erde [2]450,000,000z
x1Beelzebub Wing Box170,000,000z

Recent SearchesView More »
17 minutes ago golden bell
41 minutes ago wild rose
42 minutes ago zhu po long
42 minutes ago shinobi
2 hours ago tomahawk
2 hours ago metal two-handed axe
2 hours ago metal two handed axe
2 hours ago metal two handed axe
2 hours ago metal two handed axe
2 hours ago metal two handed axew
13 days agoDeloris: strawberry
12 days agoEusebio: lol
10 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
5 days agoGerardo: oii
1 day agoWeston: aw
1 day agoWeston: wew
Post