Location Map
Common Deal
96 days ago - Prontera 147, 93 - Mithawrye Kaswyd
x3885Elemental Converter12,000z
x4270Elemental Converter12,000z
x814Elemental Converter18,000z0z

Recent SearchesView More »
3 minutes ago slayer
3 minutes ago blade
14 minutes ago katar of quaking
14 minutes ago piercing wind
16 minutes ago infiltrator
17 minutes ago infiltrator
19 minutes ago scratcher
19 minutes ago bloody roar
21 minutes ago katar of speed
21 minutes ago Elunium
5 days agoGerardo: oii
1 day agoWeston: aw
1 day agoWeston: wew
7 hours agoBriana: 123
4 hours agoEdyth: openkore/.gitignore
4 hours agoWinfield: openkore/.gitignore
4 hours agoJessenia: THAIKORE
Post