Location Map
ORIDECON !!!!!
96 days ago - Prontera 154, 99 - Shenshoker
x14Oridecon193,000z

Recent SearchesView More »
3 minutes ago slayer
3 minutes ago blade
14 minutes ago katar of quaking
14 minutes ago piercing wind
16 minutes ago infiltrator
16 minutes ago infiltrator
19 minutes ago scratcher
19 minutes ago bloody roar
21 minutes ago katar of speed
21 minutes ago Elunium
5 days agoGerardo: oii
1 day agoWeston: aw
1 day agoWeston: wew
7 hours agoBriana: 123
4 hours agoEdyth: openkore/.gitignore
4 hours agoWinfield: openkore/.gitignore
4 hours agoJessenia: THAIKORE
Post