Location Map
KIRIN ARMOR
96 days ago - Prontera 106, 66 - Lojita
Recent SearchesView More »
4 minutes ago slayer
4 minutes ago blade
15 minutes ago katar of quaking
15 minutes ago piercing wind
17 minutes ago infiltrator
18 minutes ago infiltrator
20 minutes ago scratcher
20 minutes ago bloody roar
22 minutes ago katar of speed
22 minutes ago Elunium
5 days agoGerardo: oii
1 day agoWeston: aw
1 day agoWeston: wew
7 hours agoBriana: 123
4 hours agoEdyth: openkore/.gitignore
4 hours agoWinfield: openkore/.gitignore
4 hours agoJessenia: THAIKORE
Post