Location Map
2
61 days ago - Prontera 139, 79 - hulalao
x232Oridecon290,000z
x36Safe to 7 Body Armor Certificate21,500,000z
x1Imperial Spear [1]10,000,000z
x1Imperial Spear [1]10,000,000z
x1Imperial Spear [1]10,000,000z
x1Imperial Spear [1]10,000,000z
x1Imperial Spear [1]10,000,000z
x1Imperial Spear [1]10,000,000z
x1Imperial Spear [1]10,000,000z
x1Imperial Spear [1]10,000,000z

Recent SearchesView More »
20 minutes ago stem
33 minutes ago stem
34 minutes ago shoot
34 minutes ago coconut fruit
44 minutes ago shinobi
2 hours ago coconut fruit
2 hours ago coconut fruit
3 hours ago thief clothes
3 hours ago thief clothes
3 hours ago crimson dagger
5 days agoAlf: Tao Gunka 
5 days agoAlf: Price? Tao 
5 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
5 days agoKurtis: wts holy stick 300k
4 days agoAraceli: wew
4 days agoErick: 2
3 days agoLea: crimson
Post